راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

آبشار گولفوس ایسلند

آبشار گولفوس یا آبشار طلایی، نامش را از رنگ قهوه ای آب گرفته است. این آبشار با شکوه بزرگترین حجم آبشار را در اروپا دارد. این آبشار به خاطر دو آبشاری که در دو زاویه قرار دارند معروف است. امروزه نبودن این جاذبه توریستی محبوب بسیار سخت است. زمانی سرمایه گذاران خارجی قصد داشتند بر روی این آبشار نیروگاه برق آبی بسازند. اما یک زن محلی به شدت در برابر این پروژه جنگید، حتی تهدید کرد در صورت ساختن نیروگاه، خودش را از بالای آبشار می اندازد. خوشبختانه، تلاش های او به نتیجه رسد و آبشار گولفوس نجات یافت.