راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

کلیسای جامع پورتو

والدین اولین پادشاه پرتغال، دم آفونسو هنریکس، ساختمان Sé do Porto را در قرن دوازدهم بنا نمودند، اما کلیسای جامع در واقع دو بار در طول این قرن‌ها بازسازی شده ‌است. این بنا پیشینه‌ایی از تغییر سبک‌های معماری را ارائه می‌دهد، بنای نوسازی شده در حال حاضر بخشی از جاذبه‌‌های این ساختمان معروف است. پنجره‌ایی با رُز‌های به سبک گوتیکش و صومعه‌ایی به سبک کلیسای باروک با نقاشی‌هایی در محراب نقره‌ایی، کلیسای جامع را به یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های معماری، هنر و تاریخ بدل ساخته است. راه‌پله‌‌ایی تزئین‌شده با سفال‌های سرامیکی طراحی‌شده، به طبقه‌ی دوم جایی که پنجره‌های باریک مناظر گیرایی را نشان می‌دهند، منتهی می‌شود.