راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

پل دم لوئیس پورتو

پونته‌ دم لوئیس در زمره مشهورترین پل‌های رودخانه‌ی دورو است. این پل در سال ۱۸۸۶ توسط Téophile Seyrig ، مهندسی که با گوستاو ایفل همکاری می‌نمود، طراحی شده است. این پل عظیمِ آهنی دو عرشه‌ی فوقانی و تحتانی دارد، هر دوی آن‌ها تا سال ۲۰۰۳ ، که مسیر فوقانی به سیستم خط آهن نوری تبدیل شد، رفت و آمد جاده‌ای داشتند. مسیر پیاده‌رو در بخش فوقانی مناظری فوق‌العاده تماشایی دارد و این مسیر پیاده‌روی مستقیم به مغازه‌های شراب پورت در سراسر رودخانه‌ی ویلا نوا دگایا ختم می‌شود.