راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

قلعه کوکا اسپانیا

قلعه‌ی کوکا در میان سایر قلعه‌های اسپانیا منحصر به فرد است. این قلعه تنها سه طرف دارد و در دامنه‌ی کوه ساخته شده که از هجوم اشغالگران و مهاجمان از عقب جلوگیری می‌کند. قلعه‌ی کوکا هچنین به خاطر معماری آن منحصر به فرد است زیرا این معماری اگرچه توسط مسیحی‌ها در اواسط قرن پانزدهم ساخته شده اما از موروها تاثیر زیادی گرفته است. بیشتر بخش داخلی آن در قرن اخیر تخریب شده اما بخش بیرونی آن هنوز دست نخورده باقی مانده است. قلعه‌ی کوکا به عنوان یک سفر یک روزه از سگوبیا بسیار عالی است و تنها برای تورها باز است.