راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

معبد چنگ هون تنگ ملاکا مالزی

معبد چنگ هون تنگ یکی از قدیمی‌ترین معبد‌های عملکردی در مالزیاست که تاریخ ساخت آن به 1646 می‌رسد. این معبد بر روی سه آموزه‌ی سنتی چینی به نام‌های تائویسم، آیین کنفوسیوس و بودیسم تاکید دارد. معبد در امتداد خیابان هارمونی قرار گرفته است که معبدها و مسجدهای زیادی در آن وجود دارد. خود معبد از چندین سالن برای عبادت ساخته شده و اصلی‌ترین آن برای Kuan Yin یعنی الهه‌ی رحمت اختصاص یافته است. همچنین در این معبد سالن‌های کوچک‌تری برای احترام به خدایان قدرت، ثروت و رفاه اختصاص یافته است.