راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

قلعه‌ی لا موتا اسپانیا

قلعه‌ی لاموتا یک سنگر بازسازی شده است که قدمت آن به قرن یازدهم برمی‌گردد. در طول قرن‌ها ، پادشاهان کاستیل و آراگون بر سر آن می‌جنگیدند اما از قرن پانزدهم این بنا در اختیار کاستیل قرار گرفت. از آنجایی که این قلعه در تپه‌ای به نام Medina del Campo در استان وایادولید قرار گرفته است، در ناحیه‌ی اطراف غالب است. در زمان‌های قدیمی ، مردم از طریق یک پل متحرک وارد قلعه می‌شدند. این قلعه و سنگر قرون وسطی ، در طول سال‌ها بازسازی شده است. در زمانی ، از آن به عنوان زندانی برای محکومان استفاده می‌شده است. این مکان همچنین منزل افرادی همچون هرناندو پیزارو ، فاتح پرو و ​​ Cesare Borgia نیز بوده است.