راهنمای مسافرت و گردشگری تبلیغات

قلعه و قصر آلکازار سگوویا اسپانیا

این قلعه به عنوان یک سنگر ساخته شده بود. این قلعه متناسب با افسانه‌های اروپایی بوده و الهام گرفته از قلعه‌ی سیندرلا در والت دیزنی است. قلعه‌ی سگوویا بر روی یک تپه واقع شده و به بازدید کنندگان اجازه می‌دهد حسی شبیه به کشتی‌رانی در آن داشته باشند. پادشاهانی که در این قلعه زندگی می‌کردند شامل ایزابلا اول است که در سال 1474 در این مکان تاجگذاری کرده است. امروزه از این قلعه به عنوان موزه استفاده می‌شود.